Politika privatnosti

1.Definicije

Administrator osobnih podataka ("Administrator") - fizička ili pravna osoba, javno tijelo, jedinica ili drugi subjekt koji samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka ("Procesor") je entitet koji obrađuje podatke o klijentima na zahtjev administratora. Pravila obrade opisana su u Ugovoru o obradi osobnih podataka sklopljenim između procesora i administratora.

Web stranica je softver stvorio Restaumatic d.o.o. koji djeluje pod robnim markama Restaumatic.com, a koristi ga restoran Partner preko kojeg klijent može naručiti proizvode i usluge koje nude u restoranu Partnera.

Mobilna aplikacija mobilna aplikacija dostupna za mobilne telefone i mobilne uređaje je još jedan oblik internetskog sustava koji se koristi za naručivanje robe i usluga u restoranu partnera.

Osobni podaci sve informacije o identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi s jednim ili više specifičnih čimbenika koji određuju fizički, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet fizičke osobe, uključujući IP broj uređaja, podatke o lokaciji , internetski identifikator i informacije prikupljene putem kolačića i slične tehnologije.

Primatelj označava fizičku ili pravnu osobu, javno tijelo, entitet ili drugi subjekt kojemu se otkrivaju osobni podaci, bez obzira je li treća strana. Javna tijela koja mogu primati osobne podatke u okviru posebnog postupka prema zakonu Unije ili prema zakonu države članice, međutim, ne smiju se smatrati primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s pravilima zaštite podataka koja se primjenjuju u svrhu obrade;

Pravila ova Pravila o privatnosti.

Profiliranje znači bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka koji uključuje korištenje osobnih podataka za procjenu nekih osobnih čimbenika osobne osobe, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na učinke rada tog pojedinca, njegovu ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne sklonosti, interese, vjerodostojnost, ponašanje, mjesto ili kretanje;

Obrada označava rad ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka automatiziranim ili neautomatiziranim načinom, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, preuzimanje, pregledavanje, , distribuciju ili drugu vrstu dijeljenja, podudaranja ili kombiniranja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja;

RODO Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 7. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ.

Partnerski restoran to je 2B D.O.O., Stjepana Radića 22, 31 000 Osijek, HR, NIP 81324327735

Korisnik je fizička osoba (uključujući potrošača) koja ima 18 godina i ima punu poslovnu sposobnost ili pravnu osobu ili organizacijsku jedinicu koja ima pravnu sposobnost. Klijent može biti fizička osoba koja je u dobi od 13 godina, ali mlađa od 18 godina, u onoj mjeri u kojoj može stjecati prava i podmiriti obveze u skladu s općeprihvatljivim zakonima, tj. U malim trenutnim pitanjima svakodnevnog života.

*Narudžba * u smislu ovog dokumenta je pravna radnja koja se provodi putem Web stranice, tijekom kojeg Klijent izražava volju za kupovinom naručenih proizvoda i usluga u skladu s njihovim opisom i cijenom.

Suglasnost osobe kojoj se podaci odnose znači dobrovoljno, specifično, svjesno i nedvosmisleno predstavljanje volje koju podnositelj podataka, u obliku izjave ili jasne potvrde, dopušta obradu osobnih podataka o njemu.

2. Svrhe u kojima se obrađuju osobni podaci u vezi s korištenjem web stranice i mobilne aplikacije.

 1. Izvođenje računa klijenata i partnerskih restorana na web stranici za kupnju dobara i usluga.

 2. U svrhu rješavanja online plaćanja za naručene proizvode preko web stranice i mobilne aplikacije.

 3. U svrhu marketinga proizvoda i usluga partnerskih restorana.

 4. Društvene mreže

 5. Kolačići

 6. U marketinške svrhe

Ad. 1. Stvaranje i održavanje računa klijenata i partnerskih restorana na web stranici radi kupnje robe i usluga.

Administrator obrađenih podataka u tu svrhu je Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 2488659972, email: privacy@restaumatic.com

Administrator je imenovao inspektora zaštite osobnih podataka s kojima možete kontaktirati u pitanjima obrade osobnih podataka: privacy@restaumatic.com.

Primatelji podataka su, među ostalim: Partner Restorani (u mjeri potrebnoj za provedbu naručenih dobara i usluga) i subjekata koji pružaju usluge teleinformacije administratoru, npr. E-mail, hosting itd.

Korištenje web stranice (uključujući postavljanje naloga, prezentiranje ponude) zahtijeva stvaranje korisničkog računa (klijent, restoran partnera, koji se zove korisnici). Korisnik također može koristiti mogućnost postavljanja narudžbe bez prethodnog kreiranja računa na web stranici. U oba od gore navedenih slučajeva Administrator prikuplja korisničke podatke u onoj mjeri potrebnoj za pružanje usluga putem web stranica i mobilne aplikacije, kao i informacije o njihovoj aktivnosti na web stranici.

Administrator obrađuje osobne podatke svih osoba koje koriste web stranicu (uključujući IP adresu ili druge identifikatore i informacije prikupljene kolačićima ili sličnim tehnologijama), a također bilježi aktivnosti korisnika na web stranici u dnevnicima sustava (posebni računalni program za kronološko pohranjivanje) zapis koji sadrži informacije o događajima i aktivnostima vezanim za informacijski sustav koji se koristi za pružanje usluga od strane administratora). Podaci prikupljeni u zapisnicima obrađuju se prvenstveno u svrhe vezane uz pružanje usluga. Administrator također obrađuje te podatke u tehničke i administrativne svrhe radi osiguranja sigurnosti i upravljanja informacijskim sustavom, kao i za analitičke i statističke svrhe.

Osobe koje se registriraju na web stranici traže da daju podatke potrebne za izradu i servisiranje računa. Ti se podaci mogu izbrisati u bilo kojem trenutku. Pružanje podataka označenih kao obvezatno potrebno je postaviti i servisirati račun, a neuspjeh u tome rezultirati nemogućnošću postavljanja računa.

Račun u Informacijskom sustavu može biti postavljen ili prijavljen na račun koji je već stvoren i putem mobilne aplikacije.

Klijent je dužan koristiti Informacijski sustav isključivo od svojih osobnih podataka, pod prijetnjom kršenja primjenjivog zakona na ovom području i osobnih prava trećih osoba.

Pružanje osobnih podataka pri stvaranju računa korisničkog računa i kasnijeg korištenja web stranica zahtijeva unošenje osobnih podataka. Nepoštivanje takvih podataka sprječava korištenje web stranice.

Njihova obrada je neophodna za obavljanje ugovora čije su strane Kupac ili Partner Restoran ili za poduzimanje radnje na zahtjev tih osoba prije sklapanja ugovora. (Članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a)

Ad. 2. Svrha rukovanja online plaćanjem naručenih proizvoda putem web stranicei mobilne aplikacije.

Administrator podataka obrađenih u svrhu online plaćanja je Partnerski restoran.

Osobni podaci kupaca koji koriste plaćanja putem Interneta prenose se specijaliziranim tvrtkama koje se bave operacijom online plaćanja kao što su Dotpay.pl Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, telefon: +48 12 688-26-00, web stranica: www.dotpay.pl, a također i Restaumatic d.o.o. Prilikom postavljanja narudžbe putem mrežnih plaćanja korisnici su uvijek obaviješteni o tome koja osoba prima isplatu.

Web stranica pruža klijentima uslugu plaćanja putem internetske mreže za naručenu robu i usluge u partnerskim restoranima.

Upotreba opcije plaćanja putem interneta je dobrovoljna. Nepoštivanje osobnih podataka potrebnih za izvršenje plaćanja putem interneta rezultirat će nemogućnošću provođenja takve transakcije. Njihova obrada je neophodna za obavljanje ugovora čijom je strankom klijent ili poduzeti radnje na zahtjev kupca prije sklapanja ugovora. (Članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a).

Kupac može koristiti i druge oblike plaćanja za naručene proizvode i usluge, uključujući plaćanjem gotovinom i, ovisno o ponudi Partnerskog Restorana, i putem terminala za naplatu.

Osobni podaci obrađeni u svrhu obrade online plaćanja mogu se dalje obrađivati u drugim pravno opravdanim svrhama administratora (članak 6. stavak (f)). Ovi pravno opravdani ciljevi su:

 1. provođenje analiza aktivnosti korisnika i preferencija kako bi se poboljšale funkcionalnosti i pružene usluge.

 2. moguće utvrđivanje, istragu ili obranu od potraživanja.

Ad. 3. U svrhu marketinga proizvoda i usluga Partnerskog restorana

Administratorom je Partnerski restoran 2B D.O.O., Stjepana Radića 22, 31 000 Osijek, HR, porezni broj: 81324327735

Osobni podaci prenose se na sljedeće primatelje: Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 2488659972 (u okviru naručene marketinške kampanje), operateri pokretne telefonije, davatelji usluga e-pošte, agencije za oglašavanje na mreži itd.

Korisnik mora dati odvojeni, eksplicitni pristanak na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe. Njegov pristanak je dobrovoljan i ne utječe na provedbu narudžbe ili korištenja IT sustava.

Administrator obrađuje osobne podatke kupaca IT sustava kako bi obavio marketinške aktivnosti koje mogu uključivati:

 1. Prikazivanje kupčevog marketinškog sadržaja koji nije prilagođen njegovim željama (kontekstualno oglašavanje), uključujući oblik web bannera, oglašivačkih tekstova ili "push" funkcionalnosti;

 2. Prikazujući Kupčev marketing sadržaj koji je prilagođen njegovim željama (ponašanje oglašavanje), uključujući u obliku web bannera, oglašavanja teksta ili "push" funkcionalnosti;

 3. Usmjeravanje obavijesti e-poštom o zanimljivim ponudama ili sadržajima, koji u nekim slučajevima sadrže komercijalne informacije (newsletter service).

 4. Slanje SMS obavijesti o zanimljivim ponudama ili sadržajima koji u nekim slučajevima sadrže komercijalne informacije (newsletter service).

U cilju implementacije marketinških aktivnosti, administrator u nekim slučajevima koristi profiliranje. To znači da zbog automatske obrade podataka, administrator ocjenjuje odabrane čimbenike koji se odnose na pojedince kako bi analizirali njihovo ponašanje, stvorili predviđanje za budućnost ili poziv na ponovnu upotrebu proizvoda i usluga.

Ad. a) Kontekstualno oglašavanje

Administrator obrađuje osobne podatke Kupaca za marketinške svrhe u vezi s ciljanjem kontekstualnog oglašavanja klijentima (tj. Oglašavanje koje nije prilagođeno korisnikovim preferencijama). Obrada osobnih podataka u tu svrhu odvija se u vezi s ostvarivanjem legitimnog interesa administratora (članak 6., stavak 1. točka (f) GDPR-a, koji se sastoji u promoviranju vlastitog brenda.

Ad. b) Reklama ponašanja

Administratori ili obrađivači (entiteti iz marketinške industrije) obrađuju osobne podatke kupca, uključujući osobne podatke prikupljene kolačićima i sličnim tehnologijama u marketinške svrhe, u odnosu na ciljanje oglašavanja u ponašanju klijentima (tj. Oglašavanje prilagođeno korisnikovim preferencijama ). Obrada osobnih podataka u tu svrhu također uključuje profiliranje kupaca.

Ad. c) Newsletter

Za one koji su u tu svrhu dali svoju e-mail adresu, administrator pruža uslugu newslettera. Pružanje podataka je obavezno za pružanje usluge newslettera, a neuspjeh u tome rezultira nemogućnošću slanja.

Osobni podatci su obrađivani:

 • radi pružanja usluge slanja newslettera - pravna osnova za obradu je nužnost obrade za obavljanje ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR);

 • u slučaju tržišnog sadržaja Kupcu u sklopu newslettera - pravni temelj za obradu, uključujući i profiliranje, legitiman je interes Administratora (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR) u svezi s izričitom suglasnost za primanje newslettera; legitiman interes Administratora je promicanje vlastite marke;

 • za analitičke i statističke svrhe - pravna osnova obrade je opravdana zadaća upravitelja (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR), a sastoji se od analize aktivnosti Klijenti u IT sustavu kako bi se poboljšale korištene funkcionalnosti;

 • rRadi eventualnog utvrđivanja, ispitivanja ili obrane od tužbi - pravna osnova obrade je legitimni interes Administratora (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a) koji se sastoji u zaštiti njegovih prava.

Ad. d) Neposredni marketing

Korisnikov osobni podatak može koristiti i administrator za usmjeravanje marketinških sadržaja na različite kanale, npr. Putem e-maila putem MMS / SMS-a. Ovakve radnje preuzima administrator samo ako je Kupac izrazio svoj pristanak u tom smislu. Korisnik može povući suglasnost u bilo kojem trenutku, što neće utjecati na zakonitost obrade koju je administrator izvršio prije njegovog povlačenja.

Ad. 4. Društvene mreže

Administrator obrađenih podataka u tu svrhu je Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 2488659972, email: [privacy@restaumatic.com] (mailto: privacy@restaumatic.com

Administrator je imenovao inspektora zaštite osobnih podataka s kojima možete kontaktirati u pitanjima obrade osobnih podataka: privacy@restaumatic.com

Primatelji podataka su, među ostalima: subjekti koji pružaju usluge teleinformacije administratoru, npr. Elektronička pošta, hosting, administratori društvene mreže itd.

Administrator obrađuje osobne podatke klijenata koji posjećuju administratorske profile koji se provode u društvenim medijima (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Ti se podaci obrađuju samo u vezi s pokretanjem profila, uključujući informiranje klijenata o aktivnosti administratora i promociju različitih vrsta događaja, usluga i proizvoda. Pravni temelj za obradu osobnih podataka od strane administratora u tu svrhu je njegov legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a), koji se sastoji u promicanju vlastite marke.

Ad. 5. Kolačići i slična tehnologija

Administrator obrađenih podataka u tu svrhu je Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 2488659972, email: [privacy@restaumatic.com] (mailto: privacy@restaumatic.com

Administrator je imenovao inspektora zaštite osobnih podataka s kojima možete kontaktirati u pitanjima obrade osobnih podataka: privacy@restaumatic.com

Primatelji podataka su, među ostalima: subjekti koji pružaju usluge teleinformacije administratoru, npr. Elektronička pošta, hosting, administratori društvene mreže itd.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su instalirane na korisnikovom uređaju koji pretražuje informacijski sustav. Kolačići prikupljaju informacije koje olakšavaju upotrebu web stranice - na primjer, pamćenja posjeta korisnika IT sustavu i aktivnosti koje je proveo.

Administrator obavještava da su kolačići bezopasni računalu ili drugom uređaju korisnika i njegovim podacima. Administrator također obavještava da je moguće konfigurirati preglednik ili mobilnu aplikaciju koja ne dopušta spremanje kolačića na računalu ili drugom uređaju korisnika.

Međutim, prije nego klijent odluči promijeniti zadane postavke preglednika, treba imati na umu da mnogi kolačići povećavaju praktičnost korištenja web-mjesta. Onemogućavanje kolačića može utjecati na izgled i funkcioniranje web stranice.

Administrator obavještava da je također moguće brisanje kolačića na kraju određene sesije tijekom korištenja web stranice

Informacije koje su sadržane u zapisnicima sustava u vezi s općim načelima internetskih veza koristi hosting tvrtka koja podržava informacijski sustav samo za tehničke svrhe statistika.

 1. Poslužiteljski kolačići i slične tegnologije

Administrator koristi tzv poslužiteljske kolačiće i slične tehnologije (lokalna pohrana), prvenstveno kako bi klijentu pružali elektroničke usluge i poboljšali kvalitetu tih usluga. Stoga administrator i drugi subjekti koji pružaju svoje analitičke i statističke usluge koriste kolačiće pohranjivanjem podataka ili pristupom podacima koji su već pohranjeni u telekomunikacijskoj terminalnoj opremi klijenta (računalo, telefon, tablet, itd.).

Kolačići koji se koriste za tu svrhu uključuju:

 • datoteke kolačića s podacima koje je unio Korisnik (id sesije) za vrijeme trajanja sesije (kolačići korisnika);

  • kolačići za provjeru autentičnosti koji se koriste za usluge koje zahtijevaju provjeru autentičnosti tijekom trajanja sesije (kolačići za provjeru autentičnosti);
  • kolačići koji se koriste za osiguranje sigurnosti, npr. koji se koriste za otkrivanje sigurnosti korisnika (kolačići);
  • kolačići sesije multimedijskih playera (npr. kolačići flash playera) tijekom trajanja sesije (kolačići sesije multimedijskih playera);
  • trajni kolačići koji se koriste za prilagodbu sučelja klijenta, tijekom trajanja sesije ili nešto duže (kolačiće za prilagodbu korisničkog sučelja)
  • kolačići koji se koriste za praćenje prometa na web stranici, tj. analiza podataka
 1. Marketinški kolačići

Procesori (entiteti iz marketinške industrije) također koriste kolačiće za marketinške svrhe, uključujući i vezano za oglašavanje na ponašanju koje je upućeno klijentima.

 1. Push Tehnologija

Administrator koristi tzv Push tehnologija, koja pruža mogućnost slanja obavijesti klijentu, uključujući u vezi s oglašavanjem prema Kupcu. U tu svrhu Administrator pohranjuje informacije ili pristupa podacima koji su već pohranjeni u telekomunikacijskoj terminalnoj opremi klijenta (računalo, telefon, tablet, itd.).

Ad. 6. U marketinške svrhe IT servisa

Administrator obrađenih podataka u tu svrhu je Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 2488659972, email: [privacy@restaumatic.com] (mailto: privacy@restaumatic.com

Administrator je imenovao inspektora zaštite osobnih podataka s kojima možete kontaktirati u pitanjima obrade osobnih podataka: privacy@restaumatic.com

Primatelji podataka su, među ostalima: subjekti koji pružaju usluge teleinformacije administratoru, npr. Elektronička pošta, hosting, administratori društvene mreže itd.

Aktivnosti marketinga provode se za promicanje web stranice od strane administratora. Upotrebljene marketinške aktivnosti identične su onima opisanim u "Ad. 3. U svrhu marketinga proizvoda i usluga Partner Restorana" kada je Administrator zatražio i dobio posebnu suglasnost Kupaca za obradu njihovih osobnih podataka i za marketinške svrhe vlastitih proizvoda i usluga, a posebno Web stranice.

3. Vrijeme trajanja obrade osobnih podataka

Razdoblje obrade podataka od strane administratora ovisi o vrsti pružene usluge i svrsi obrade. U pravilu, podaci se obrađuju u trenutku pružanja usluge ili obrađivanja narudžbe, dok se ne povuče pristanak ili se podnese protivljenje obradi podataka u slučajevima kada je pravni temelj za obradu podataka legitiman interes Administratora.

Razdoblje obrade podataka može se produljiti ako je obrada neophodna za utvrđivanje, ispitivanje ili obranu od bilo kakvih potraživanja i nakon tog razdoblja, samo u slučaju i u onoj mjeri u kojoj će to zakon zahtijevati. Nakon razdoblja obrade, podaci su nepovratno izbrisani ili anonimni.

4. Ovlasti vezane uz obradu osobnih podataka

Subjekti podataka imaju sljedeća prava:

 1. pravo na informacije o obradi osobnih podataka - na toj osnovi, osoba koja podnosi zahtjev, Administrator pruža informacije o obradi podataka, uključujući prvenstveno o svrsi i pravnoj osnovi obrade, opseg podataka, entiteti na koje su otkriveni i planirani datum uklanjanja podaci;

  1. pravo na dobivanje kopije podataka - na temelju toga, administrator osigurava kopiju obrađenih podataka o osobi koja je podnijela zahtjev;
  2. pravo ispravka - Administrator je dužan ukloniti eventualne nekompatibilnosti ili pogreške osobnih podataka koji se obrađuju i nadopuniti ako nisu potpune;
  3. pravo brisanja podataka - na toj osnovi možete zatražiti brisanje podataka čija obrada više nije potrebna za izvršavanje bilo koje svrhe za koju su prikupljeni;
  4. pravo ograničenja obrade - u slučaju takvog zahtjeva, administrator prestaje obavljati poslove na osobnim podacima - osim za operacije koje je podvrgnut subjektu podataka i njihovu pohranu, u skladu s prihvaćenim pravilima zadržavanja ili do prestat će postojati razlozi ograničavanja obrade podataka (npr. donosi se odluka nadzornog tijela koja omogućuje daljnju obradu podataka);
  5. pravo na prijenos podataka - na temelju toga - u mjeri u kojoj se podaci obrađuju u odnosu na sklopljeni ugovor ili izričiti suglasnost - Administrator izdaje podatke dotične osobe, u obliku koji im dopušta čitanje računalo. Također je moguće zatražiti te podatke drugom entitetu - uz uvjet, međutim, da postoje tehničke mogućnosti u tom smislu od strane administratora kao i druge osobe;
  6. pravo prigovora na obradu podataka u marketinške svrhe - subjekt podataka može u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka u marketinške svrhe, bez potrebe za opravdanjem takvog prigovora;
  7. pravo prigovora na druge svrhe obrade podataka - subjekt podataka može u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se odvijaju temeljem opravdanog interesa administratora (npr. U analitičke ili statističke svrhe ili iz razloga povezanih s sa zaštitom imovine); prigovor u tom smislu treba sadržavati opravdanje;
  8. pravo na povlačenje suglasnosti - ako se podaci obrađuju na temelju izričitog pristanka, subjekt podataka ima pravo povlačiti ga u bilo kojem trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade izvršene prije povlačenja suglasnosti.
  9. pravo na pritužbu - ako se prizna da obrada osobnih podataka krši relevantne odredbe o zaštiti osobnih podataka, subjekt podataka može podnijeti žalbu predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka.
  10. Prijava zahtjeva vezanih uz provedbu prava

Zahtjev za ostvarivanje prava nositelja podataka može se podnijeti u bilo kojem obliku odgovarajućem administratoru podataka zbog svrhe obrade. Bit će razmotreni. U slučaju da je kontrolor podataka Restaumatic d.o.o., molimo pošaljite prijavu na sljedeću adresu: Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 2488659972, e-pošta: privacy@restaumatic.com

U slučaju kada je administrator podataka Partnerski restoran, prijave šaljite na adresu: 2B D.O.O., Stjepana Radića 22, 31 000 Osijek, HR, porezni broj: 81324327735

Ako administrator ne može identificirati osobu koja podnosi prijavu na temelju podnesene prijave, zatražit će od podnositelja zahtjeva dodatne informacije.

Prijava se može podnijeti osobno ili putem punomoćnika.

Zahtjevu treba odgovoriti u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Ako je potrebno produžiti taj rok za najviše dva mjeseca - administrator će obavijestiti podnositelja prijave o razlozima kašnjenja.

Odgovor se dostavlja tradicionalnom poštom, osim ako je zahtjev podnesen putem e-pošte ili je zatražen odgovor u elektroničkom obliku. Ako podnositelj zahtjeva to zatraži, informacije se mogu dati usmeno, pod uvjetom da je identitet nositelja podataka potvrđen drugim sredstvima.

 1. Prijenos podataka izvan europskoga gospodarskog prostora

Razina zaštite osobnih podataka izvan Europskog ekonomskog područja (EEA) razlikuje se od onoga predviđenog europskim zakonom. Stoga administrator prenosi osobne podatke izvan EGP-a samo kada je to potrebno, uz odgovarajuću razinu zaštite, prvenstveno kroz:

 • Suradnja s entitetima, obradu osobnih podataka u zemljama za koje je izdana odgovarajuća odluka Europske komisije,

 • Primjena standardnih ugovornih klauzula izdanih od strane Europske komisije,

 • Primjena obvezujućih korporativnih pravila odobrenih od nadležnog nadzornog tijela,

 • U slučaju prijenosa podataka u SAD - suradnja s entitetima koji sudjeluju u programu Privacy Shield (* Privacy Shield *), odobren od strane Europske komisije.

Administrator uvijek obavještava o namjeri prijenosa osobnih podataka izvan EGP-a u fazi prikupljanja.

7. Zaštita osobnih podataka

Administrator provodi analizu rizika na kontinuiran način kako bi se osiguralo da se osobni podaci obrađuju na siguran način, osiguravajući prije svega da samo ovlaštene osobe imaju pristup podacima i samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno zbog zadataka koje ih obavljaju. Administrator osigurava da sve radnje na osobnim podacima bilježe i izrađuju samo ovlašteni zaposlenici i suradnici.

Administrator poduzima sve potrebne radnje, tako da bi njegovi podizvoditelji i drugi subjekti koji surađuju jamčili da će se primjenjivati odgovarajuće sigurnosne mjere kad god obrađuju osobne podatke na zahtjev administratora.

8. Promjena politike privatnosti

Pravila se kontinuirano provjeravaju i ažuriraju prema potrebi. Trenutačna verzija pravila usvojena je i primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.